La “ignició intrínseca” podria explicar el funcionament global del cervell

Temas relacionados:
Herramientas
Barcelona
|
19 jun 2017 - 15:00 h
|

La revista especialitzada Neuron publica un nou treball dels investigadors Gustavo Deco i Morten L. Kringelbach, dos científics de referència mundial en l’àmbit de les neurociències. L’article descriu l’amplitud de la comunicació impulsada per l’activitat local d’un grup de neurones. Se centra en veure com afecta l’activitat local d’àrees específiques del cervell en el seu funcionament global, com es propaguen aquestes senyals a través de les xarxes i nodes de connexió i, atès que existeix una jerarquia en el processament dels senyals que conformen la propagació de la informació, com acaben influint aquests canvis en tot el cervell.

Per fer-ho els autors proposen el concepte d’ignició intrínseca amb el qual es refereixen a les pertorbacions d’origen natural que es donen en un espai concret del cervell i que tenen capacitat d’iniciar la propagació de l’activitat neuronal a altres regions cerebrals, per unitat de temps. Deco i Kringelbach consideren que, caracteritzant el perfil d’ignició intrínsec per a un estat cerebral determinat, disposen d’una manera senzilla d’investigar la diversitat espacial i temporal així com una evidència directa sobre l’estructura jeràrquica del processament de la informació en la xarxa neuronal.

Combinant aquesta innovadora aproximació metodològica, basada en dades anatomofisiològiques reals, amb els models computacionals de què es disposa actualment sobre el funcionament del cervell en la seva totalitat, fruit de tota una línia de recerca iniciada per Gustavo Deco al llarg de la seva carrera acadèmica i científica, els autors esperen extreure nous coneixements sobre la comunicació neuronal i la seva organització en xarxa. L’objectiu és comprendre estats alterats de la consciència i estats lluny de l’equilibri inherents als trastorns mentals i a les malalties neurològiques i psiquiàtriques.

El mètode proporciona una forta evidència de la computació cerebral a molts nivells, des de la neurona individual fins a tot el cervell, passant per grups de neurones concrets.

Twitter
Suplementos y Especiales