La majoria de pacients grans amb IC presenta dificultats per comprendre la informació sobre salut en AP

Temas relacionados:
Herramientas
Barcelona
|
24 feb 2017 - 15:00 h
|

El concepte “alfabetització en salut” fa referència a les habilitats cognitives i socials que determinen el nivell de motivació i la capacitat de la persona per obtenir, processar i entendre la informació necessària per prendre aquelles decisions més apropiades sobre la pròpia salut. En aquest nivell intervenen diverses variables (socioeconòmiques i sociodemogràfiques).

En el tractament de la insuficiència cardíaca (IC) els fàrmacs no són suficients, és fonamental que el pacient assumeixi la responsabilitat d’incorporar al seu dia a dia determinats hàbits saludables (deixar de fumar, perdre pes, seguir una dieta baixa en greix i sal, reduir o eliminar el consum d’alcohol, fer exercici, etc.), de dur a terme rutines per controlar possibles descompensacions de la malaltia (pesar-se cada dia i anotar el pes) i d’estar atents als senyals d’alerta (augment significatiu de pes, inflamació de les cames per acumulació de líquids, dificultat respiratòria).

Un estudi de l’Institut Universitari d’Investigació en Atenció Primària (IDIAP) Jordi Gol, l’Escola Universitària d’Infermeria de l’Hospital de Sant Pau (UAB) i l’ICS ha examinat per primera vegada el nivell d’alfabetització en salut de pacients amb insuficiència cardíaca (IC) atesos al primer nivell assistencial. L’estudi s’ha realitzat en diversos equips d’atenció primària (EAP), de la Gerència Territorial Metropolitana Sud de l’Institut Català de la Salut, a l’Hospitalet de Llobregat (els EAP Pubilla Cases, Florida Nord, Florida Sud, Santa Eulàlia Nord, Santa Eulàlia Sud, Gornal, Bellvitge, Can Serra, Centre i Sant Josep). S’han seleccionat pacients de 55 anys o més, atesos per aquests equips, amb IC diagnosticada en l’últim any. La mostra ha inclòs 318 pacients amb una mitjana d’edat de 77 anys. El nivell acadèmic del 82,07 per cent de la mostra era d’educació primària o inferior, un 16,35 per cent tenien estudis secundaris i només un 1,57 per cent havien realitzat un grau universitari. Un 58,18 per cent dels participants vivia amb una altra persona, un 24,84 per cent vivia sol i un 16,98 per cent amb més d’una persona. El 85,53 per cent de la mostra prenia més de 5 fàrmacs, i el 59,43 per cent manifestava manca de compliment del tractament farmacològic.

Per calcular el nivell d’alfabetització s’ha utilitzat un qüestionari validat en l’àmbit europeu que calcula l’índex general, i el nivell de les cures, la prevenció de la malaltia i la promoció de la salut. Aquest test dona una puntuació de 0 a 50 que determina si el nivell és inadequat (0-25), problemàtic (25-33), suficient (33-42) o excel•lent (42-50). Tots els participants de l’estudi han respost aquest qüestionari i la majoria s’ha situat en la franja de nivell problemàtic, és a dir, amb una competència insuficient per comprendre informació sobre salut.

Twitter
Suplementos y Especiales