La Unió proposa repensar la dependència

Temas relacionados:
Herramientas
Barcelona
|
18 may 2017 - 16:00 h
|

La Unió ha presentat “Repensant el model d’atenció a les persones amb dependència”, un document que recull 20 propostes per adaptar el model als reptes de futur, a partir d’una reflexió tècnica i d’un diagnòstic de situació. Actualment, mitjançant la Llei de Promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència (Lapad), s’atenen a més de 158.500 usuaris, oferint més de 180.000 prestacions a Catalunya. Concretament, hi ha més de 60.000 places residencials i més de 16.000 places de centre de dia, repartides en uns 1.100 centres que atenen a les persones depenents i que generen ocupació per més de 50.000 professionals.

Pel que es refereix a les propostes, La Unió planteja la possibilitat d’elaborar una nova llei catalana de promoció a l’autonomia i atenció a la dependència, i reclama revisar la cartera de serveis i ordenar la seva provisió. També es fa referència a la necessitat de desenvolupar un conveni col·lectiu d’àmbit català i revisar el model de contracte, així com d’establir un model d’acreditació que pugui ser exigible a totes les entitats que operin amb l’Administració per garantir la qualitat dels serveis.

Twitter
Suplementos y Especiales