El CatSalut obre convocatòria d’ajuts a projectes de compra pública d’innovació per a modernitzar els serveis assistencials

Temas relacionados:
Herramientas
Barcelona
|
06 jun 2017 - 15:00 h
|

El director del Servei Català de la Salut, David Elvira, ha presentat les bases de la convocatòria, per a aquest any, de la línia d’ajuts als projectes de compra d’innovació impulsats per part d’entitats titulars de centres pertanyents al Sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (Siscat). Podran sol·licitar una subvenció de les contemplades en aquesta convocatòria qualsevol entitat del Siscat, excepte aquelles amb ànim de lucre. La convocatòria també permet presentar projectes de forma col·laborativa, de forma que agrupin més d’una entitat. Igualment, el projecte haurà d’encaixar amb el marc de planificació en salut vigent -Pla de Salut de Catalunya 2016-2020-, amb l’estratègia RIS3CAT i el Programa Operatiu (PO) Feder Catalunya 2014-2020.

De fet, els ajuts són subvencions per concurrència competitiva finançats amb càrrec a fons procedents directament del Feder de Catalunya 2014-2020. La quantitat màxima destinada a la línia d’ajuts prevista en aquesta convocatòria és de 16 milions d’euros. El termini de presentació de sol·licituds s’estén fins al 10 de juliol de 2017, i el període d’execució dels projectes és fins al 31 de desembre de 2023. L’òrgan d’instrucció de resolució de les subvencions serà l’Àrea d’Atenció Sanitària del CatSalut, que comptarà amb l’assessorament de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS). El CatSalut, amb el suport de l’AQuAS, també durà a terme un estudi d’impacte sobre els resultats derivats dels ajuts contemplats en aquesta convocatòria i d’acord amb els objectius previstos, contribuint al seguiment periòdic de les actuacions del Programa Operatiu i de l’estratègia RIS3CAT.

Les bases de la convocatòria estableixen que els projectes seleccionats s’emmarquin en el Pla de Salut de Catalunya 2016-2020 i que tinguin un impacte rellevant sobre la qualitat de serveis públics, contribuint a promoure la modernització del sistema públic de salut i a millorar-ne els serveis, entre d’altres.

e-planning ad
Twitter
Suplementos y Especiales