El director del CatSalut destaca que el nou Programa d’Harmonització Farmacoterapèutica dóna més veu als pacients

Temas relacionados:
Herramientas
Barcelona
|
12 jul 2017 - 14:00 h
|

Més pes dels pacients, major simplificació dels processos i més transparència. Aquests són els principals eixos sobre els quals s’articula el nou Programa d’Harmonització Farmacoterapéutica del Servei Català de la Salut. Aquest programa està regulat per la Instrucció 05/2017 i la seva finalitat és garantir l’equitat en l’accés als medicaments hospitalaris i medicaments de recepta en l’àmbit del Sistema Sanitari Integral d’Utilització Pública de Catalunya (Siscat), i la millora en els àmbits d’eficiència i efectivitat i en l’àmbit d’utilitat terapèutica.

Davant un auditori format per representants de la indústria farmacèutica congregats en el recinte històric de l’Hospital de Sant Pau de Barcelona, David Elvira, director del CatSalut, va assenyalar que aquest nou programa neix “per donar resposta a la fragilitat dels pacients i a la fragilitat de l’entorn social i econòmic”. Entre els principals punts forts del programa, Elvira va destacar que “es donarà més importància a la veu dels pacients”. Així mateix va comentar que està previst que aquest mes de juliol s’enviï al Parlament l’avantprojecte de llei de creació de l’Agència Catalana de Medicaments.

Per la seva banda, Caridad Pontes, gerent d’Harmonització Farmacoterapéutica de la Generalitat de Catalunya, va explicar que, amb l’objectiu de simplificar processos, “el nou programa tindrà només amb dos consells assessoris tècnics”, que s’encarregaran de les recomanacions pel que fa a “posicionament terapèutic” i també en l’aspecte “econòmic”. Pontes va emfatitzar que el factor econòmic es tindrà en compte des de les primeres fases del procés d’harmonització. A més, la gerent d’Harmonització Farmacoterapéutica va destacar que es va a potenciar la transparència, “amb la comunicació pública dels currículums i les declaracions d’interessos” de totes les persones implicades en les decisions, “a l’estil del que ja fa l’Agència Europea del Medicament”.

Twitter
Suplementos y Especiales