Els anti-EGFR són més eficaços en CCR del costat esquerre

Ja hi ha en marxa assajos per explorar els efectes de la immunoteràpia en fases primerenques del CP
Herramientas
Barcelona
|
16 dic 2016 - 15:00 h
|

El congrés ESMO Àsia, celebrat a Singapur, és una oportunitat perquè els experts d’aquest continent, que formen un nombrós grup dins de la Societat Europea d’Oncologia Mèdica (ESMO), comparteixin amb els seus col·legues europeus i de la resta del món els avanços més rellevants en el camp de l’oncologia. Així ho ha assenyalat Josep Tabernero, cap del Departament d’Oncologia Mèdica de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron i president electe de la Societat Europea d’Oncologia Mèdica (ESMO) durant el període 2018-2019. I ha afegit que “el 45 per cent dels socis d’ESMO són de fora d’Europa, sobretot, d’Àsia i Estats Units”.

Precisament, aquest expert ha comentat algunes de les dades més interessants en el camp del càncer de còlon i recte (CCR). El desenvolupament fetal de la part proximal del còlon dret i de l’esquerre és completament diferent. Però, en canvi, es tracten de la mateixa manera. En aquest sentit, Tabernero ha assenyalat que “els inhibidors d’EGFR com cetuximab són més eficaços en el costat dret, encara que els pacients presentin mutacions en RAS”.

Tabernero també ha comentat que s’han realitzat nombroses avaluacions retrospectives, separant l’activitat d’aquest tipus de fàrmacs en funció de si els tumors estaven situats en la part dreta o esquerra del còlon, “i s’ha vist que l’efecte és molt diferent, que realment són més beneficiosos en el costat esquerre”. Encara que també els tumors del costat dret es beneficien d’aquest tipus d’abordatge terapèutic, “l’eficàcia és menor”, ha agregat.

Per aquest motiu s’estan reavaluant les guies de pràctica clínica, i és possible que calgui realitzar modificacions en funció d’aquests resultats, ha agregat.

Immunoteràpia

Per la seva banda, Luis Paz-Ares, cap d’Oncologia de l’Hospital Universitari 12 d’Octubre de Madrid, ha comentat que, actualment, “la immunoteràpia en càncer de pulmó (CP) està enfocada en els inhibidors de PD-1 i PD-L1, amb fàrmacs que han demostrat en segona línia ser més eficaços que la quimioteràpia”. En general, ha afirmat aquest expert, han demostrat remissions del risc de mort entorn del 30 per cent i són eficaços tant en càncer de pulmó escamòs com no escamòs.

Sobre la base d’aquests bons resultats, “ja hi ha en marxa un estudi en primera línia amb pembrolizumab en pacients que presenten una expressió important de PD-L1, és a dir, en aquells pacients en els quals com a mínim el 50 per cent de les cèl·lules expressen aquest lligant”, ha afegit Paz-Ares.

Aquest expert també ha assenyalat que és fonamental conèixer els possibles efectes adversos que pot causar la immunoteràpia en els pacients. Encara que són menys severs que els provocats per la quimioteràpia, “un 15-20 per cent dels pacients poden sofrir símptomes com endocrinopaties, neumonitis, colitis o afectacions cutànies”, ha dit Paz-Ares.

e-planning ad
Twitter
Suplementos y Especiales