Els nous fàrmacs ajuden a realitzar un abordatge multidisciplinari de l’APs

El 10% dels pacients amb psoriasis presenten APs
Herramientas
Barcelona
|
16 dic 2016 - 15:00 h
|

La psoriasi és una malaltia que afecta a més d’un milió d’espanyols i que, de vegades, presenta altres implicacions sistèmiques. D’aquesta manera, s’estima que el 10 per cent dels pacients sofreix artritis psoriàsica (APs), és a dir, afectació en les articulacions. Es tracta d’una malaltia crònica que és inflamatoria. Els pacients sofreixen dolor, inflor, calor, dificultat de moviment de l’articulació inflamada i amb el temps les articulacions es poden deformar. Així mateix, els pacients amb aquestes patologies tenen més risc de patir altres complicacions, com a problemes cardiovasculars o diabetis.

Per aquest motiu, “és fonamental realitzar un abordatge multidisciplinari dels pacients que sofreixen aquestes patologies”, va assenyalar José Luis López Estebaranz, dermatòleg de l’Hospital Universitari d’Alcorcón, durant el simposi “El pas lògic”, organitzat per Celgene. En aquest sentit, els nous fàrmacs que han aparegut en els últims anys per tractar la psoriasi i l’artritis psoriàsica ajuden a revertir les plaques i l’afectació articular. “Aquest tipus de tractaments s’han d’englobar en un abordatge que inclogui a dermatòlegs, però també a reumatòlegs, cardiòlegs, endocrins... ja que els pacients poden presentar nombroses comorbiditats”, va assenyalar aquest expert.

López Estebaranz va destacar que la qualitat de vida dels pacients pot veure’s seriosament afectada. “Hi ha nombrosos estudis que assenyalen que aquesta patologia pot incidir de forma negativa en la vida social, personal i laboral dels pacients”, va dir. Per això va assenyalar que és fonamental que, al seu tractament, s’uneixin els metges d’Atenció Primària, “que constitueixen la porta d’entrada del sistema sanitari”.

Com va explicar Juan Carlos Torre Alonso, reumatòleg de l’Hospital Monte Naranco d’Oviedo, en els últims anys han aparegut tres noves molècules. “Dos actuen en els eixos de la interleuquina 17 i la interleuquina 23, mentre que apremilast és un inhibidor de la fosfodiesterasa 4 (PDE4)”, va assenyalar Torre. Aquest expert va posar l’èmfasi en la necessitat d’emprar aquests fàrmacs en funció de la patologia i del tipus de pacient. “Cal tenir en compte que la diana pot ser una artritis perifèrica, una entesitis....”, va afegir.

Torre també va explicar que dels tres fàrmacs apareguts recentment, cal destacar que apremilast presenta la peculiaritat que no és un fàrmac biològic i que s’administra de forma oral. Apremilast (Otezla, de Celgene) com és la primera teràpia oral en 20 anys que rep aprovació per a pacients amb psoriasi, i el primer tractament oral desenvolupat específicament per a artritis psoriàsica. Ajuda a regular la resposta immune causant de la inflamació de la pell i les articulacions.

Torre va destacar la complexitat dels quadres d’artritis psoriàsica. “Es tracta d’una patologia que es pot manifestar de forma molt heterogènia, ja que hi ha pacients que tenen afectació en la perifèria, és a dir, en genolls, mans i peus, o pacients que només tenen afectació a les mans, o una combinació de totes”. Si a aquest quadre se li afegeixen les possibles alteracions dermatològiques, “és evident que el quadre és complex i que exigeix un abordatge multidisciplinari”, va agregar.

Twitter
Suplementos y Especiales