La Camfic redacta la primera guia de bones pràctiques a les consultes d’AP

Més de 200 metges han redactat el document per promoure un hàbit d’avaluació i millora de les actituds
Temas relacionados:
Herramientas
Barcelona
|
16 jun 2017 - 15:00 h
|

El Grup d’Ètica de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (Camfic) ha redactat el primer document que defineix les bones pràctiques a les consultes. L’objectiu que persegueixen és el de promoure un hàbit d’avaluació i millora de les actituds i conductes en el dia a dia d’aquestes consultes. No existeix cap guia similiar en tot l’Estat. És per aquest motiu que el referent principal d’aquest document és el Good Medical Practice del Regne Unit. Segons Miquel Reguant, membre del Grup d’Ètica de la Camfic, han trigat quatre anys per fer el redactat final perquè “el document recull les aportacions de més de 200 persones, ha estat un procés llarg perquè hi ha hagut molt de debat. Tot i que ens vam inspirar en el document anglès, en el moment de plantejar-nos com fer-lo, ens vam centrar en els valors que ja tenia el compromís que havia aprovat la Camfic l’any 2005”.

Bones conductes entorn als valors

En el document, es defineixen conductes desitjables en un bon metge de família, conductes que mostren la posada en pràctica dels valors. En concret, es destaquen la dedicació, el respecte, la proximitat, la lleialtat, la prudència, l’equitat, i l’honradesa. Entre les idees que s’exposen per definir un bon metge de família hi ha: la priorització l’atenció dels pacients per sobre de tots els altres objectius i tasques o practicar la virtut de la humilitat quant als seus coneixements, nivell cultural o social, per evitar que el pacient se senti incòmode.

Com explica Albert Planes, coordinador del Grup d’Ètica de la Camfic, “el costum, el que fa la majoria, el que és habitual, modela l’actitud ètica. Per exemple, si és ‘normal’ que jo no demani permís al pacient per a sol·licitar una prova, passa a ser considerat com a moralment bo. Sovint no actuem millor perquè ‘sempre ho hem fet així’”. De fet, la bioètica forma part de les competències essencials del programa de l’especialitat de medicina de família, juntament amb la comunicació, el raonament clínic i la gestió de l’atenció. Per aquest motiu, Planes creu que “la reflexió ètica ens ha de fer millors metges de família i, per tant, ens hauria d’ajudar a ser més eficients”.

Un dels fets que destaca Reguant és que aquest document no està dirigit a un sector en concret sinó a tots els metges, sigui quin sigui l’àmbit que treballin. “El document no està pensat per un metge concret que treballi en un sistema públic o privat sinó que es refereix a la relació que s’estableix entre un metge i un pacient, estiguin on estiguin”. Segons aquest expert, vol ser “una mena de far que ens mostri el camí per esdevenir un bon metge de família, cap on volem anar. Un ideal que, segurament, cap de nosaltres serà capaç d’assolir en la seva totalitat”. El document tamb deixa clar que no es tracta d’un text normatiu que s’hagi de complir obligatòriament.

Twitter
Suplementos y Especiales