Nou assaig per avaluar empagliflozina en pacients amb malaltia renal crònica

Herramientas
Barcelona
|
23 jun 2017 - 14:45 h
|

Boehringer Ingelheim i Lilly han anunciat la posada en marxa d’un nou assaig clínic a gran escala en el qual s’investigarà empagliflozina (Jardiance) per al tractament de persones amb malaltia renal crònica. En l’assaig es preveu reclutar unes 5.000 persones amb malaltia renal crònica tant amb diabetis de tipus 2 com sense diabetis.

Es tracta d’un assaig clínic que forma part del programa de desenvolupament clínic de empagliflozina per a futures possibles noves indicacions. Actualment empagliflozina no té autoritzada la indicació en pacients amb malaltia renal crònica.

Empagliflozina és el primer medicament per a la diabetis de tipus 2 que en la seva fitxa tècnica inclou dades sobre la reducció del risc de mort per causes cardiovasculars, ja que en l’assaig Empa-Reg Outcome es va demostrar que empagliflozina, afegida al tractament de referència, redueix el risc relatiu de mort d’origen cardiovascular en un 38 per cent enfront del placebo en persones amb diabetis de tipus 2 i malaltia cardiovascular establerta. A més, en aquest assaig també es va demostrar que reduïa en un 39 per cent enfront de placebo el risc relatiu d’aparició de nefropatia, o que la nefropatia existent empitjorés.

Sobre la base d’aquests resultats, l’Aliança de Boehringer Ingelheim i Lilly en Diabetis ha decidit investigar el potencial de empagliflozina en el tractament de la malaltia renal crònica. Aquest assaig permetrà estudiar més a fons els possibles mecanismes, inclosa la reducció de la pressió glomerular, a través dels quals empagliflozina podria tenir un efecte sobre els resultats renals en la malaltia renal crònica.

Empagliflozina i metformina

Precisament, gràcies als resultats de l’estudi Empa-Reg Outcome, Synjardy (empagliflozina i metformina) s’ha convertit en l’únic antidiabètic oral combinat que inclou en la seva fitxa tècnica la reducció del risc de mortalitat cardiovascular (CV). La combinació està indicada per a adults amb DM2 com a tractament associat a dieta i exercici: en pacients no suficientment controlats amb la seva dosi màxima tolerada de metformina sola en combinació amb altres medicaments, en pacients no suficientment controlats amb metformina i aquests medicaments i en pacients que ja s’estiguin tractant amb la combinació de empagliflozina i metformina en comprimits separats.

e-planning ad
Twitter
Suplementos y Especiales