Servei innovador per atendre als pacients crònics complexos a l’àrea Nord de la ciutat de Barcelona

Temas relacionados:
Herramientas
Barcelona
|
08 mar 2017 - 15:00 h
|

El dia 1 de març va entrar en funcionament l’Equip de Suport Integral a la Complexitat (ESIC) Atenció Primària Casernes-Hospital Vall d’Hebron. L’ESIC és un dispositiu assistencial que impulsa un nou model organitzatiu territorial d’atenció precoç, propera i proactiva als pacients crònics complexos de la zona de l’Àrea Integral de Salut Nord (AIS) de la ciutat de Barcelona en risc de desestabilització. L’AIS Nord comprèn els districtes de Sant Andreu, Nou Barris i el Nord d’Horta-Guinardó de Barcelona, a més del municipi de Montcada i Reixac.

Aquest equip ha estat possible gràcies a l’aliança estratègica entre l’Àmbit d’Atenció Primària Barcelona Ciutat de l’ICS, l’Hospital Universitari Vall d’Hebron i el Centre Sociosanitari Isabel Roig, i comptarà amb un espai de 471m2 situats a la planta baixa del Centre Integral de Salut Isabel Roig - Casernes de Sant Andreu. L’ESIC s’organitza a partir d’un equip únic de professionals d’atenció primària i hospitalària que treballen de manera col·laborativa per tal de disminuir les visites als serveis d’urgències, prevenir descompensacions i complicacions, reduir reingressos i hospitalitzacions evitables. I sobretot mantenir la funcionalitat i la qualitat de vida dels pacients crònics complexos.

El perfil del pacient que se’n pot beneficiar comprèn persones adultes amb criteris de complexitat, que tenen problemes de salut crònics susceptibles de desestabilització (malaltia pulmonar obstructiva crònica, insuficiència cardíaca, insuficiència renal crònica, anèmies, etc.), que sovint han requerit visites a dispositius d’urgència i/o ingressos hospitalaris. El metge de família, els professionals dels Programa d’atenció domiciliària i equips de suport (PADES) o altres professionals de l’hospital o de l’atenció primària faran la derivació cap a aquest recurs sanitari.

L’equip de professionals de l’ESIC està format per una infermera gestora de casos, una infermera hospitalària, un metge de família d’atenció primària, un metge de medicina interna hospitalària, un tècnic en cures auxiliars d’infermeria i un administratiu, liderat per la direcció de l’Equip d’Atenció Primària (EAP) Casernes.

El director de CatSalut, David Elvira, s’ha reunit amb els professionals de l’ESIC per conèixer de prop aquest nou dispositiu, que ha valorat com “de referència per la resta del país, perquè suposa un canvi disruptiu i diferencial de millor qualitat en l’atenció de salut, que s’inclou en el marc d’una nova aproximació clínica conjunta de l’atenció primària i de l’hospital, que integrarà també el sector de l’atenció social”. El desplegament de l’ESIC es durà a terme per fases, de manera que, en un primer moment donarà servei a cinc àrees bàsiques de salut (ABS) de l’AIS Nord (9H-Sant Andreu, 9I-Casernes, 9E-Bon Pastor, 9F-Trinitat Vella) i l’ABS Montcada i Reixac. En aquesta primera fase, l’horari d’atenció serà de dilluns a divendres, de 8 a 15 hores. Més endavant, s’hi incorporarà la resta de les ABS de l’ICS del districte de Nou Barris i, finalment, arribarà a la totalitat de les ABS de l’AIS Nord.

e-planning ad
Twitter
Suplementos y Especiales