Salut pagarà els nous fàrmacs per a l’HC a pacients amb F2 i F3

Temas relacionados:
Herramientas
|
06 feb 2015 - 16:00 h
|

El Govern, per mitjà del Servei Català de Salut (CatSalut), ha ampliat la cobertura prevista pel Ministeri de Sanitat per accedir, de forma totalment gratuïta, als nous medicaments contra l’hepatitis C (HC). Salut pagarà el tractament a tots aquells pacients que els metges, seguint un protocol, creguin oportú. El Catsalut ha estat l’encarregat d’elaborar aquest protocol, segons les recomanacions de la Comissió Farmacoterapèutica de la Medicació Hospitalària de Dispensació Ambulatòria, i ja l’ha enviat a tots els hospitals de la xarxa pública en què permet prescriure els tractaments amb els nous medicaments (sofosbuvir i simeprevir). Segons Antoni Gilabert, gerent de Farmàcia i Medicament del Catsalut, “les recomanacions indiquen que sofosbuvir i simeprevir poden beneficiar més casos dels estipulats per l’Estat”. Actualment, l’Estat ha limitat el finançament del tractament als casos més greus, que són els que estan en llista d’espera per a un trasplantament de fetge, els ja trasplantats, els que tenen problemes per ser tractats amb interferó, els que han fracassat amb altres pautes terapèutiques i els que tenen el grau més alt de fibrosis hepàtica (F4) o cirrosi. Catalunya aposta ara per fer extensiu el tractament també als malalts amb F2 i F3 (precirròtics) sota criteri mèdic.

Nous fàrmacs en camí

D’altra banda, hi ha més fàrmacs en diferents estadis de desenvolupament o fases d’aprovació i algun d’ells podria estar disponible al llarg del 2015. La incorporació de nous agents antivirals directes per al tractament de la infecció pel VHC pot incrementar l’eficàcia del tractament, escurçar-ne la durada i millorar el perfil d’efectes adversos. Segons deixa clar el protocol, la nova cobertura de medicaments,“s’anirà revisant per incorporar successivament l’accés als nous fàrmacs i situacions clíniques”. De moment, el cost de 12 setmanes de sofosbuvir és de 44.397 euros mentre que el cost del tractament amb simeprevir suposa uns 35.149 euros. Per la seva banda, el Consell Assessor de la Medicació Hospitalària de Dispensació Ambulatòria considera que els centres que tractin pacients amb HC han de garantir una atenció multidisciplinària, un grau d’expertesa adequat i l’accés a les tecnologies necessàries per al diagnòstic i seguiment del pacient durant el tractament.

e-planning ad
Twitter
Suplementos y Especiales